Diagnostika

DIAGNÓZY

Bolesti pohybového aparátu

Vadné držení těla

Páteř je udržována ve správném postavení systémem svalů, vazů a kloubů. Pokud dojde k oslabení některého z těchto systémů, vzniká porucha, kterou označujeme jako vadné držení těla (VDT). Nejčastěji vzniká vadné držení těla na podkladě svalových dysbalancí, ochabnutím fázického svalu a tuhnutím antagonistického posturálního svalu či svalové skupiny. Jedná se o vadu posturální, vzácně však může přejít ve vadu strukturální. Vadné držení těla je nejčastěji dáno oslabením svalového aparátu vlivem zanedbané fyzické aktivity při sedavém způsobu života nebo důsledkem chronických psychických obtíží. Typy vadného držení těla: Plochá záda – zmenšení fyziologických křivek, vyhlazení bederní lordózy i hrudní kyfózy. Kulatá záda – zvětšení hrudní kyfózy. Kyfolordotické držení – zvětšení obou základních křivek. Labilní postoj – neustále se měnící postavení; Inverze zakřivení – nejtěžší stupeň vadného držení; často přechází ve vadu strukturální.

Výhřez meziobratlové ploténky

 

Výhřez meziobratlové ploténky je prasknutí vazivového prstence, z něhož je vytlačeno rosolovité jádro, jež může komprimovat nervové kořeny v meziobratlovém prostoru. Toto tlakové dráždění nervových kořenů pak vede k vyzařování bolestí do příslušné horní nebo dolní končetiny na straně hernie disku a v průběhu zasaženého kořene.
Pro správnou diagnostiku je nejprve nutno racionálně zhodnotit situaci. Neuvážená indikace operačního řešení výhřezu meziobratlové ploténky u pacientů s bolestmi páteře v důsledku jejího funkčního přetížení, nebo osteoporózy (řídnutí kostí), již způsobilo mnoho chronických problémů. Je nutno pečlivě zhodnotit statiku a dynamiku jednotlivých úseků páteře, případné blokády jednotlivých segmentů a paravertebrální spasmy v těchto lokalizacích. Neurologické vyšetření stanoví, zda jsou přítomné vertebrogenní změny příčinou postižení nervového systému. Varujeme před snahou „vydržet bolest“ bez použití analgetik vzhledem k tomu, že bolestivé vjemy se zapisují do mozku a tyto nové spoje z dlouhodobého hlediska znesnadňují další léčbu. Ani dlouhodobý klidový režim situaci nezlepší, dochází k oslabení svalových řetězců, ve kterých páteř nemá oporu. Rehabilitační péče v podobě trakce a často i SM systemu má své zastoupení již v prvních dnech obtíží.

Skoliozy

Skolióza je trojrozměrná deformita páteře.Vzniká v dětství či v dospívání. Skoliózou trpí častěji dívky než chlapci. Při této deformaci páteře se jedná o rotaci těl obratlů k jedné straně. Rotací obratlů a deformací jejich výběžků vzniká gibbus – hrb. Pacienti se skoliozou mají také další obtíže se stavbou těla – ramena nejsou ve stejné výšce, lopatky asymetricky odstávají od páteře, pánev bývá šikmá či rotovaná, častý je relativní zkrat dolních končetin. Také zatížení plosky bývá asymetrické. Velmi vhodná je prevence s dostatkem pestré pohybové aktivity. V konzervativní léčbě lehkých skolioz využíváme individuální i skupinová cvičení - v našem zařízení  především SM systém, jogu, cvičení na nestabilních plochách, funkční trénink, počítačová kinesiologie. Vždy provádíme komplexní podiatrické ošetření. Nutná je úprava chybných stereotypů vč. instruktáže rodinných příslušníků. Další možností léčby závažnějších skolioz je korzetování či operace.

 

Typické nálezy u skolioz.

Poruchy funkce nohy a jejich následky (plochonoží, hallux valgus, kladívkové prsty, chronické otlaky, bolesti dolních končetin po námaze, nestabilita nohy, bolesti kolenního kloubu a bederní páteře).

 

Plantoskopický nález plochonoží u 16ti leté dívky, stav na počátku a pod 4 měsíční léčbě.

 

Hallux valgus před léčbou                                 po 9. měsících                                pokračující léčba...

Zřetězené poruchy pohybového aparátu

 

VYŠETŘOVACÍ METODY

Vstupní komplexní vyšetření rehabilitačním lékařem, podiatrem

 

Vyšetření statiky nohy na přístroji PodoCam - klient stojí na skleněné desce a systém zrcadla a kamer přenáší obraz jejího chodidla v zatížení do PC. Zde je záznam dále analyzován a archivován. Je možné porovnávat změny zatížení plosky v průběhu léčby. Indikováno u dětí i dospělých při bolestech nohy, kolene a kyčelního kloubu, u plochonoží, hallux valgus, skolioz, bolestí bederní páteře včetně výhřezu ploténky.

 

Dynamické vyšetření nohy na pohyblivém pásu a nestabilních plochách - pohyblivý pás je využíván k pořizování videosekvencí chůze i běhu. Následně je záznam analyzován. V rámci léčby je pás využíván k reedukaci chybných pohybových stereotypů. Na základně analýzy chůze či běhu je možné navržení individuální ortotické pomůcky, ošetření kinesiotejpem či individuální fyzioterapie a instrukce ke cvičení doma. Pohyblivý pás a nestabilní plochy používáme při vyšetření dynamické funkce nohy, ale i celého pohybového aparátu.
Oproti statickému vyšetření je toto vyšetření komplexnější, citlivější a často také přínosnější. Poskytuje informace o kvalitě komplexního pohybu. A právě kvalita pohybu rozhoduje o rychlosti opotřebování jednotlivých součástí pohybového aparátu projevující se bolestí svalů, šlach i artrózy kloubů. Vyšetření je indikováno u dětí i dospělých včetně aktivních sportovců.

 

 

Počítačová kinesiologie počítačová kinesiologie (Computer Kinesiology - CK) je počítačový systém určený pro diagnostiku a léčbu funkčních poruch. CK využívá znalostí z mnoha medicínských oborů, především myoskeletální medicíny, ortopedie, neurologie, rehabilitační a fyzikální medicíny.
Při vyšetření jsou do počítačového programu ukládány informace o aktuálním rozsahu pohybu v jednotlivých kloubech, aktuální napětí jednotlivých svalových skupin. Po vyhodnocení počítač navrhne individuální léčebný plán v podobě specifické masáže či cvičební sestavy (ásan).
Při dalším ošetření je možné porovnat změny, které v organismu nastaly a zároveň upravit i terapii. Během několika ošetření ve většině případů dochází k harmonizaci organismu a ústupu obtíží. Indikováno u chronických bolestí zad včetně výhřezu ploténky, u psychických obtíží spojených s bolestmi pohybového aparátu a dalších psychosomatických onemocnění. Doporučujeme i jako prevenci zdravotních problémů.

 

 

LÉČBA

 

Techniky měkkých tkání a mobilizační techniky

Sestavení a nacvičení individuální cvičební jednotky na doma

Senzomotorika

Kinesiotape

SM systém

Nordic walking

Reedukce správného stereotypu chůze

Fyzioterapie nohy, korektory pro hallux valgus, pantofle pro hallux valgus

Individuálně zhotovené stélky do bot firmy Formthotics, Schein, Vasyli

Skupinová cvičení pro dospělé - SM systém, senzomotorika, nordic walking

Skupinová cvičení pro děti - dětská jóga, SM systém, cvičení na nestabilních plochách vč. posturomedu

Léčebná tělesná výchova pro děti na školách (strečink, dětská jóga, cvičení na nestabilních plochách, posilování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzervativní léčba hallux valgus